Aanpassing tarievenlijst per 1 januari 2023

Helaas heeft ook Trouwe4Voeter te maken met een hoge kostenverhoging voor haar dienstverlening. Hierdoor zijn we genoodzaakt om per 1 januari 2023 onze tarieven aan te passen. Per deze datum gelden de nieuwe tarieven zoals aangegeven op onze website.